Welkom op de website van vul naam in

ONDERZOEK

Onderzoeksvragen?
Heeft u onderzoeksvragen met betrekking tot COSA? Stuur dan een mail naar mevrouw Alards. Er wordt dan contact met u opgenomen.

Stage lopen bij COSA is niet mogelijk, het project leent zich daar om diverse redenen niet voor.


Wetenschappelijke basis

Reclassering Nederland en Avans Hogeschool vinden het belangrijk dat COSA een wetenschappelijk basis heeft. Het programmabureau Cirkels-NL verricht onderzoek naar werking en effect van de Nederlandse cirkels.

Europees handboek
Het project Circles Europe, Together for Safety (2009-2011) had de ontwikkeling van een Europese standaard voor COSA projecten als doel. Het is van groot belang om de kwaliteit te bewaken, zodat het concept zorgvuldig verder kan worden geïmplementeerd. Op basis van de ervaringen in Engeland, België en Nederland is destijds een Europees handboek geschreven. Voor de periode 2013-2014 is met subsidie van de Europese Commissie binnen het project Circles4EU het handboek verder verbeterd. Meer informatie vindt u op de website www.circles4.eu.

Het handboek is een engelstalige oplage en met name interessant voor onderzoekers en professionals in andere Europese landen die aan de slag willen met COSA. Het European Handbook (revised edition) kunt u gratis downloaden  als pdf. Ook is het gratis verkrijgbaar (zolang de voorraad strekt) voor geïnteresseerden via een mail aan circles-nl@avans.nl o.v.v. European Handbook en uw adresgegevens.

Feiten & Cijfers COSA

Periodieke feiten en cijfers over COSA vindt u in deze factsheets:

- Factsheet van januari 2015 (pdf).
- Factsheet van september 2014 (pdf).
- Factsheet van juli 2014 (pdf).
- Factsheet van maart 2013 (pdf).
- Factsheet van juli 2012 (pdf).
- Factsheet van oktober 2011 (pdf).

 

Overige feiten en cijfers

Helping Sex Offenders to Desist Offending. The Gains and Drains for CoSA Volunteers - A Review of the literature. Publicatie van Mechtild Höing, Stefan Bogaerts en Bas Vogelvang. SAGE Journals. Engelstalig, klik hier voor de download.

Effecten van COSA in Nederland. Een beknopte rapportage. Rapport van Mechtild Höing, Bas Vogelvang en Stefan Bogaerts. November 2013. 's-Hertogenbosch: Programmabureau Circles-NL.

Artikel in Journal of Forensic Psychology Practice, Volume 13, Issue 4, 2013. Circles of Support and Accountability: How and Why they work for Sex Offenders. Door Mechtild Höing, Stefan Bogaerts en Bas Vogelvang. Engelstalig, klik hier voor de download (max 50). Alleen inzien van het artikel via deze link.

Artikel in Eurovista, vol.2, No.2. Circles of Support and Accountability, and community reintegration for those at risk of sexually reoffending door Stephen Hanvey en Mechtild Höing (engelstalig).

Artikel in Tijdschrift voor Herstelrecht, aflevering 2, 2012. Cosa in Nederland: eerste ervaringen. Een onderzoek naar de proefimplementatie van een nieuwe aanpak voor de re-integratie van veroordeelde zedendelinquenten door Mechtild Höing en Bas Vogelvang.

Cosa in de Nederlandse situatie
Een speciale studie onderzocht de aanpassingen die voor de Nederlandse situatie nodig zijn om met kans op succes COSA in Nederland te implementeren. Download Aanpassingsstudie (pdf 0,6 MB)

Tussenrapportage van de procesevaluatie
Centrale onderzoeksvragen in dit implementatieonderzoek zijn:
- In hoeverre wordt bij de start van het project voldaan aan de voorwaarden voor een succesvolle implementatie, zoals beschreven in het theoretische model?
- In hoeverre kan COSA in de praktijk worden uitgevoerd zoals bedoeld?
- In hoeverre en op welke wijze worden bovengenoemde resultaatdoelstellingen van het project behaald?
Dit rapport geeft een tussenstand: het beschrijft de uitkomsten van bovengenoemde punten op basis van de ervaringen in de voorbereidings- en opstartfase van de pilot (tot en met februari 2010).
Download de managementsamenvatting van de tussenrapportage 

Implementatieonderzoek pilotfase 
Voorjaar 2011 is het implementatieonderzoek naar de pilotfase van Cirkels in Nederland afgerond. De vraag of COSA in Nederland met succes geïmplementeerd kan worden kan positief beantwoord worden. Het blijkt mogelijk voldoende gemotiveerde vrijwilligers en kernleden te vinden, en een landelijke en regionale ondersteuningsstructuur te ontwikkelen die een effectief functioneren van Cirkels mogelijk maakt. Hierbij zijn echter nog verbeteringen mogelijk. De implementatiestudie geeft inzicht in factoren die van belang zijn voor een optimale uitvoering van Cirkels en kan hier als volledig eindrapport of samenvatting  gedownload worden. 

COSA in België
In het kader van het project Circles Europe Together for Safety is een studie verricht naar de aanpassingen die voor de Belgische situatie nodig zijn. Ook in België is men gereed om COSA te implementeren en kunnen nu de eerste proefcirkels van start. Download hier de samenvatting van COSA in België (Engelstalig, pdf).

Afstudeeronderzoeken

'COSA en de motivatie van zijn vrijwilligers'.. Een onderzoek naar de kenmerken van de motivatie van vrijwilligers. Juni 2013. Afstudeerproject door Maud van Hoogstraten en Berbel Spiering van Avans Hogeschool.

'Magisch Kapitaal van de zedendader'. Een explorerende studie naar zelfonthulling bij kernleden binnen COSA. Mei 2013. Masterthesis van Audrey Alards in het kader van de Master Forensica, Criminologie en Rechtspleging Universiteit Maastricht.

'Samen op weg naar een nieuw begin'. Een onderzoek naar de beeldvorming en bevordering van de transfer van een kunstmatig sociaal netwerk naar een natuurlijk sociaal netwerk van de veroordeelde zedendaders van COSA. Juni 2012. Afstudeerproject door Jolein van Doornmalen en Chayenna van de Pol van Avans Hogeschool.

Eind juni 2011 hebben twee studenten van Avans Hogeschool in opdracht van het Expertisecentrum Veiligheid onderzoek verricht binnen COSA. De twee afstudeerscripties zijn hier te downloaden:

Katja van der Linden; COSA voor jeugdige zedendelinquenten.
Een innovatie om Cirkels voor Ondersteuning, Samenwerking en Aanspreekbaarheid
voor jeugdige zedendelinquenten in Nederland te introduceren.

Yvette Snatersen; COSA en zijn vrijwilligers.
Een vooronderzoek naar de effecten van COSA op de vrijwilliger.