Welkom op de website van vul naam in

WAT IS COSA?

Geen nieuwe slachtoffers
COSA richt zich op re-integratie van zedendaders die onder toezicht staan van de reclassering. Het voornaamste doel: ‘geen nieuwe slachtoffers’. Vrijwilligers en professionals zetten zich daar samen voor in.

Resocialisatie & controle
Een sociaal isolement vergroot de kans dat daders in herhaling vallen. Met vrijwilligers en professionals van COSA wordt gewerkt aan het doorbreken van dat isolement. Ze ondersteunen hem bij zijn re-integratie in de samenleving. Vrijwilligers zijn getraind om vroegtijdig risicogedrag te signaleren. Daarover informeren ze de professionals, die waar nodig kunnen ingrijpen.

Vrijwilligers & professionals
Drie tot vijf vrijwilligers begeleiden één deelnemer (de binnencirkel). Een coördinator van Reclassering Nederland begeleidt de vrijwilligers. Bovendien is er ondersteuning door een groep professionals (de buitencirkel), waaronder een wijkagent en een hulpverlener van de GGZ. De coördinator van de reclassering zorgt voor koppeling tussen de twee cirkels.

COSA is een boeiende taak op het grensvlak van mens, misdaad en maatschappij. Vrijwilligers worden geselecteerd aan de hand van een intake. Vervolgens kunnen ze rekenen op een grondige training vooraf. Een specifieke vooropleiding of achtergrond is niet nodig.Vrijwilligers zijn van harte uitgenodigd om zich aan te melden.

Europese subsidie

    

Funded by the Daphne Programme of the European Union.

Mede dankzij Europese subsidie in het kader van Daphne Programma is het mogelijk om samen met een aantal partners dit project verder uit te breiden in Nederland en ook daarbuiten, zie de website
www.circles4.eu.